Najczęściej zadawane pytania - Zakład Informatyki Stosowanej

Czy można zwiększyć ilość portów RS232 w zakupionej kasie?

Z prawnego punktu widzenia nie można tego robić. W decyzji Ministra Finansów dopuszczających te kasy do sprzedaży dopuszczone jest występowanie tych kas z 1 lub z 3 złączami RS232. Jednak dalej jest zapis, że wyboru i konfiguracji tych opcji dokonuje się przed przekazaniem kasy klientowi (generalnie w procesie produkcji). Jeśli zaś chodzi o pozostałe kasy, to nie ma nawet technicznych możliwości dokonania tej operacji.

W jaki sposób anulować wydrukowany paragon na kasie fiskalnej?

Paragon można anulować (bądź stornować) tylko przed jego zakończeniem. Na żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma opcji zwrotu ani anulowania czy usunięcia wydrukowanego (zakończonego) paragonu.
W przypadku wystawienia błędnego paragonu, (bądź zwrotu towaru) jedynym wyjściem jest sporządzenie protokołu na okoliczność wydrukowania błędnego paragonu, dołączyć do protokołu ORYGINAŁ błędnego PARAGONU i księgowo odliczyć jego wartość od obrotu i sprzedaży w poszczególnych stawkach PTU z raportu dobowego z tego dnia (należy również pamiętać o każdorazowym odliczaniu tych wartości od raportów okresowych i miesięcznych sporządzanych za okres obejmujący ten błędny paragon).

Dlaczego raport okresowy skrócony jest raportem niefiskalnym i nie może być dokumentem dla Urzędu Skarbowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lipca 2002 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, dokładnie określa, jak maja wyglądać poszczególne wydruki z kasy, jakie mają się na nim znajdować deskryptory.

W Rozporządzeniu tym określono, że raportem fiskalnym są tylko raporty dobowe, raport pełny okresowy oraz raport pełny miesięczny. Raporty te posiadają pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor FISKALNY, logo PL oraz pełną formę numeru unikatowego (trzy litery i osiem cyfr). Raporty skrócone maja mieć deskryptor NIEFISKALNY i posiadać tylko część cyfrową numeru unikatowego.

Czym się różni drukarka fiskalna od kasy fiskalnej?

Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci. Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie. Rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy.

Czy można wyłączyć pozycję NARASTAJĄCO na raporcie fiskalnym dobowym kasy z elektroniczną kopią?

Nie ma możliwości wyłączenia tej pozycji. Drukowanie tych sum jest obowiązkiem urządzeń fiskalnych z elektroniczną kopią, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów.

Jak często należy dokonywać przeglądów kasy?

Obowiązkowego przeglądu kasy należy dokonywać raz do roku. Przeglądu dokonuje uprawniony serwis na żądanie podatnika (rozporządzenie MF z 4.07.2002, Dz.U. nr 108 poz 948 z 17.04.2002).

Czy w kasach fisklanych można rozszerzyć pamięć bazy towarowej?

Niestety, nie można. Pamięć bazy towarowej w kasie nie jest rozszerzalna. Nie ma możliwości ani technicznych ani prawnych do wykonania takiej operacji.

Czy można wyzerować wartość pozycji NARASTAJĄCO na raporcie fiskalnym dobowym urządzenia z elektroniczną kopią paragonu?

Nie ma możliwości wyzerowania drukowanych tam wartości. Jest to suma sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT od początku aż do końca działania urządzenia fiskalnego.