Instrukcja wysyłki pliku JPK za pomocą certyfikatu - Zakład Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przeznaczoną dla użytkowników certyfikatów kwalifikowanych, którzy przesyłają do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK).

Instrukcja wysyłki pliku JPK za pomocą certyfikatu kwalifikowanego