ESET Remote Administrator - Zakład Informatyki Stosowanej

eye

Konsola Administratora Eset (Eset Remote Administrator) jest narzędziem do centralnej instalacji, konfiguracji oraz monitorowania całego systemu ochrony antywirusowej NOD32 na poszczególnych stacjach roboczych i serwerach. Konsola umożliwia dwukierunkową wymianę informacji z zainstalowanymi systemami antywirusowymi NOD32 w sieciach lokalnych i rozległych. Z jednej strony administrator może wymuszać zdalnie wymagane ustawienia czy akcje na zarządzanych komputerach. Z drugiej strony system zbiera informacje ze wszystkich chronionych stacji roboczych i serwerów, centralnie rejestruje wszelkie przypadki aktywności wirusów, aktualizacji programu i baz sygnatur oraz generuje raporty dotyczące wyników skanowania. W oparciu o wygenerowane dane, administrator może efektywnie zarządzać ochroną poszczególnych stacji roboczych w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze funkcje:

  • Zdalna instalacja programu antywirusowego NOD32 na stacjach roboczych i serwerach umożliwiająca szybkie wdrożenie ochrony w całej sieci.
  • Zdalna konfiguracja oprogramowania NOD32 na stacjach roboczych i serwerach Windows.
  • Centralna aktualizacja programu i baz sygnatur.
  • Opcja zdalnego skanowania umożliwiająca szybką lokalizację miejsca aktywności wirusów oraz ich usunięcie.
  • Pełna rejestracja wszystkich alarmów związanych z pojawieniem się w sieci wirusa, umożliwiająca tworzenie strategii ochrony antywirusowej.
  • Możliwość tworzenia grup użytkowników z indywidualnym zakresem uprawnień dla każdej z nich (oddzielna konfiguracja, parametry aktualizacji itp.).
  • Centralne raportowanie - centralne statystyki i dzienniki zdarzeń dostarczające pełen zakres informacji na temat stanu bezpieczeństwa sieci.
  • Wyszukiwanie w sieci komputerów bez ochrony antywirusowej.

Zdalna instalacja

Administrator może przeprowadzić zdalną instalację na stacjach roboczych i serwerach. Pakiet instalacyjny wraz z konfiguracją początkową jest dystrybuowany na stacje robocze i serwery poprzez zdalną instalację Windows NT (dotyczy stacji/serwerów Windows NT/2000/XP/2003), za pośrednictwem login skryptów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsola Administratora NOD32 umożliwia również sprawdzenie całej sieci w poszukiwaniu stacji roboczych lub serwerów pozbawionych ochrony antywirusowej.

Monitorowanie stacji roboczych

Konsola Administratora NOD32 umożliwia przeglądanie informacji z dzienników wszystkich stacji roboczych i serwerów. Informacje z dzienników zdarzeń, dzienników infekcji czy też skanera "na żądanie" eksportowane są do Dziennika Zdarzeń Konsoli Administratora. Administrator ma wtedy możliwość filtrowania zdarzeń według określonych kryteriów (np. nazwa komputera, data, grupa, itp.), co znacznie ułatwia zdiagnozowanie sytuacji.

Zdalna konfiguracja systemu ochrony antywirusowej

Administrator konsoli może zdalnie dokonać dowolnej zmiany w konfiguracji programu NOD32, wymusić skanowanie na żądanie dysków stacji roboczej czy serwera lub wymusić aktualizację programu i baz sygnatur wirusów. Operacja taka może być przeprowadzona na pojedynczej stacji roboczej czy serwerze lub też na wielu komputerach jednocześnie. Możliwość organizowania zarządzanych stacji roboczych i serwerów w grupy pozwala administratorowi na znaczne uproszczenie i przyspieszenie procesu administracji programem NOD32 nawet w bardzo dużych, rozległych sieciach. Każda z grup może mieć przypisane zupełnie inne ustawienia dotyczące konfiguracji programu, parametrów skanowania dysków czy częstotliwości aktualizacji. Konfiguracje poszczególnych grup czy pojedynczych komputerów mogą być zapisane do pliku XML, co umożliwia łatwą archiwizację oraz kopiowanie konfiguracji pomiędzy poszczególnymi komputerami czy grupami.

Raportowanie

Jedną z zalet Konsoli Administratora jest bieżące raportowanie. Administratorzy mogą generować pełną gamę raportów w postaci przejrzystych i czytelnych tabel oraz wykresów. Raporty są tworzone automatycznie (w ustalonych odstępach czasu) lub na żądanie administratora. Wszystkie raporty generowane są jako pliki html lub są eksportowane do plików CSV, umożliwiając wygodną ich analizę oraz publikację w sieci lokalnej przedsiębiorstwa.