Aktualności - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 21.01.01.0

Ogólne Dodano słownik kodów urzędów skarbowych (dostępny w formularzu kontrahenta przy polu Indeks oraz w nadzorcy w menu Przegląd/Słowniki) oraz szereg funkcji do pracy z…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.11.18.0

Ogólne Generator raportów – dodane rozszerzenie PXSQL filtr; dodany Uniwersalny szablon SQL; przebudowa mechanizmu pamiętania parametrów w oknach dialogowych ustawień niektórych wydruków. Pisma – dodana…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.09.24.0

Ogólne Rozbudowany przegląd administracji osiedlowych. Administracje osiedlowe podlegają pod administracje główne (admg) tworząc hierarchiczne drzewo. Przegląd ogólny dostępny z poziomu Nadzorca/Przegląd/Administracje osiedlowe. Przegląd dla wybranej…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.07.27.0

Ogólne Optymalizacje prędkości przetwarzania, głównie wersja SQL. Poprawki drobnych usterek, kosmetyka interfejsu. Kontrahenci – Numery telefonów – dodana kontrola poprawności numeru telefonu pod kątem użytych…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.03.23.0

Ogólne Kontrahenci – formularz – zmiana w aktualizacji danych do przelewu tak, aby pola danych do przelewu były automatycznie wypełniane tylko w sytuacji, gdy są…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.03.06.0

Ogólne Dodana funkcjonalność Białej Księgi.W parametrach globalnych systemu możliwość ustawienia ścieżki przechowywania plików danych oraz historii sprawdzania. Zaleca się ustawienie ścieżki do zasobu, który jest…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.03.02.0

Ogólne Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL. Pisma – rodzaj HTML i !HTML – ustawienia wielkości papieru – dodano możliwość ustalenia stałej szerokości oraz dynamicznej wysokości…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.02.24.0

Ogólne Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL. Generator haseł kontrahentów – ograniczenie zestawu znaków – bez polskich liter i niektórych znaków specjalnych. Pisma HTML i !HTML…

[Czytaj wpis]

Wersja 20.01.25.0

Ogólne Pisma – dodano opcje importu/eksportu pism. Poprawki kosmetyczne niektórych przeglądów i formularzy. Generator raportów – dodany szablon Adm/Nier/Ob/Zas/Kar cyklicznie. Dodana funkcjonalność związana z systemem…

[Czytaj wpis]