Moduł Zgłoszenia - Zakład Informatyki Stosowanej

zgloszenia

System ewidencji zgłoszeń (awarii, usterek lub innych dowolnych zdefiniowanych przez operatora). Moduł Zgłoszenia umożliwia nadawanie zgłoszeniom stanów realizacji, przypisywania do zgłoszeń osób realizujących, dodawania zużytych materiałów itp.

Oprócz zgłoszeń system ten realizuje również ewidencję zleceń dla firm zewnętrznych, przeglądy oraz remonty, a także zgłoszenia innego typu.

Liczne wykazy oraz raporty ułatwiają analizę np. kosztów, czasu pracy, czy materiałów poświęconych na realizację zgłoszeń.

System przeznaczony dla działu administracji.