Moduł Wkłady - Zakład Informatyki Stosowanej

wklady

System zapewnia obsługę wkładów i spraw działu członkowsko - mieszkaniowego. Dla każdej osoby (członka) prowadzona jest karta oraz zestaw kont 801, 803, 804, 805, można też ewidencjonować wkłady garażowe. System umożliwia także wprowadzanie danych o członkach, kandydatach, byłych, niezależnie od posiadanego modułu Dział członkowsko-mieszkaniowy. Dostępne są także funkcje waloryzacji wkładów wniesionych. Kartoteki lokalowe prowadzą całą historię lokalu; przydziały, zamiany, cesje, aktualne zużycie lokalu-deprecjacja, umorzenie bankowe w momencie zasiedlenia w przypadku mieszkań lokatorskich.