Moduł Wkłady - Zakład Informatyki Stosowanej

wklady

System zapewnia obsługę wkładów i spraw działu członkowsko - mieszkaniowego.

Dla każdej osoby (członka) prowadzona jest karta oraz zestaw kont 801, 803, 804, 805, można też ewidencjonować wkłady garażowe.

System umożliwia także wprowadzanie danych o członkach, kandydatach, byłych, niezależnie od posiadanego modułu DCM.

Dostępne są także funkcje waloryzacji wkładów wniesionych.

Kartoteki lokalowe prowadzą całą historię lokalu; przydziały, zamiany, cesje, aktualne zużycie lokalu-deprecjacja, umorzenie bankowe w momencie zasiedlenia w przypadku mieszkań lokatorskich.

 • Możliwość księgowania na wielu kontach, samodzielnie definiowanych,
 • Tworzenie kartotek w oparciu o dane z modułu Czynsze lub DCM,
 • Generowanie dokumentów i przeliczenia wg definiowalnych wzorów,
 • Możliwość eksportu stanów kont do Excela,
 • Obsługa rozrachunków i wpłat z modułu Kasa / Bank,
 • Współdzielenie danych z innymi modułami oprogramowania ADA (Czynsze, DCM) pozwala na wprowadzanie danych do systemu tylko raz. Moduły współdzielą informacje dotyczące lokali, lokatorów (członków), co zapewnia integralność danych oraz dostęp do historii zmian,
 • Możliwość generowania dokumentów w oparciu o naliczone składniki w module Czynsze,
 • Moduł wspiera użytkownika w automatycznym przeprowadzaniu operacji oraz ich księgowaniu,
 • System umożliwia przeprowadzanie wszelkich operacji związanych z wkładami (ustanowienie wkładu, rozliczenie lokatorów, przekształcenia, wpłaty i wypłaty, deprecjacje oraz inwestycje),
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez Użytkownika,
 • Seryjne księgowanie dokumentów,
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module Wkłady poprzez nadawanie indywidualnych uprawnień dostępu,