Moduł Środki Trwałe - Zakład Informatyki Stosowanej

Środki Trwałe

System ADA Środki Trwałe zapewnia szybką ewidencję i amortyzację środków trwałych.

  • Ułatwia kontrolę nad majątkiem firmy oraz współpracuje z systemem ADA FK.
  • Do ewidencji można wprowadzać środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie i inne.
  • Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (schematy księgowań).
  • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa.
  • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną.
  • Szeroki wybór zestawień do analizowania posiadanych środków.