Moduł Środki Trwałe - Zakład Informatyki Stosowanej

Główne okno progamu

Moduł Środki Trwałe upraszcza ewidencjonowanie i zarządzanie cyklem eksploatacji nie tylko środków trwałych, ale również wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem.

Kluczowe cechy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i likwidowanie środków
 • Przechowywanie informacji na temat kategorii, lokalizacji, dostawcy, osoby odpowiedzialnej
 • Prowadzenie ksiąg pomocniczych związanych z środkami trwałymi
 • Tworzenie planów amortyzacji i umorzeń
 • Ewidencjonowanie zmian wartości
 • Automatyczne tworzenie dokumentów amortyzacji i umorzeń zgodnie z planem
 • Amortyzacja metodą jednorazową, liniową, degresywnie, stałokwotowo
 • Tworzenie schematów księgowań pozwalających na automatyzację dekretacji
 • Niezależna amortyzacja podatkowa i bilansowa
 • System własnych cech pozwalający na rozbudowanie ewidencji
 • Wydruki planów amortyzacji i umorzeń, księgi inwentarzowej, dokumentów otwarcia i liwkidacji
 • Generator raportów umożliwiający tworzenie własnych wydruków i zestawień
Galeria
Przykładowe wydruki