Moduł Sekretariat - Zakład Informatyki Stosowanej

Sekretariat

System ADA Sekretariat służy do prowadzenia dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Moduł ten posiada wbudowanego klienta do obsługi poczty e-mail, a także umożliwia wysyłkę seryjną wiadomości SMS.

Dziennik korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej umozliwia łatwy dostęp do dokumentacji naszych mieszkańców oraz firmy.

Elektroniczny obieg dokumentów ułatwia wysyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych oraz pism generowanych w systemie ADA do mieszkańców.

Poza powyższą funkcjonalnością program Sekretariat może współpracować z modułem Zgłoszenia, aby ułatwić obsługę zgłoszeń.

Wybrana funkcjonalność modułu Sekretariat: Sekretariat
  • Prowadzenie terminarza spotkań w układzie dnia, tygodnia, miesiąca dla danego pracownika firmy,
  • Możliwość dodawania aktualności i głosowań w aplikacji internetowej ADA-NET,
  • Dokumenty wewnętrzne do gromadzenia dokumentów firmowych, dokumentacji obiektów, zasobów, kontrahentów itp.,
  • Seryjne nadrukowywanie na kopertach danych nadawcy, adresata, a także pieczątki zastępującej znaczek pocztowy,
  • Filtrowanie wg typów dokumentów np. wnioski, dokumenty przetargowe, sądowe, prawnicze i itp.