Moduł Przelewy - Zakład Informatyki Stosowanej

System przelewy pozwala na prowadzenie ewidencji wykonywanych przelewów zwykłych, przelewów z podzieloną płatnością VAT, przelewów do urzędu skarbowego oraz przelewów do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

przelewy
Funkcje systemu przelewy:
  • Generowanie plików Elixir-0,
  • Współpraca z systemem finansowo księgowym,
  • Sprawdzanie kontrahenta w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. Biała Księga,
  • Pojedyncze jak i seryjne wydruki przelewów na oryginalnych czerwonych drukach,
  • Definiowanie stałych poleceń przelewów i automatyczne ich generowanie,
  • Współpraca z rozrachunkami,
  • Zestawienia przelewów wg. dowolnych kryteriów sortowania,
  • Przegląd przelewów wg kontrahentów;

Przykładowe wydruki