Moduł Meldunki - Zakład Informatyki Stosowanej

Moduł Meldunki przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności, zaangażowanych w ewidencję spraw meldunkowych, a więc dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo moduł Meldunki umożliwia wsparcie dla generowania deklaracji śmieciowych dla gmin.

 

Galeria

 

Przykładowe wydruki