Moduł Media - Zakład Informatyki Stosowanej

mediaKompleksowa obsługa mediów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych:

  • Import elektronicznych odczytów urządzeń pomiarowych – automatyczne wczytywanie odczytów liczników z plików csv zmniejsza czas potrzebny na wprowadzenie stanów liczników oraz zmniejsza liczbę popełnianych błędów.
  • Rozliczenia okresowe mediów – proste rozliczenie mediów w dowolnych okresach, również mieszanych lub o zmiennej długości. Rozliczanie opłat stałych i zmiennych, części wspólnych i indywidualnych. Rozliczenia na poziomie całej administracji, wybranych budynków i pojedynczych lokali. Rozliczanie na poziomie węzłów – straty, woda różnicowa, woda ogrodowa itp. Rozliczenie zarówno zasobów wg. wskazań urządzeń pomiarowych, jak i ryczałtowo.
  • Wyznaczenie norm zużyć na kolejne okresy – wyznaczenie prognozowanego zużycia średniookresowego w zasobach pozwala na uzyskanie jeszcze dokładniejszych naliczeń w kolejnych okresach.
  • Raporty dat legalizacji i wymiany liczników – proste odnalezienie listy urządzeń zbliżających się do końca daty legalizacji i przygotowanie raportu z wymiany urządzeń
  • Współpraca z modułem czynsze – pobieranie naliczonych zaliczek na składniki medialne z modułu czynsze. Przesył wykonanego rozliczenia na konta czynszowe lokatorów
  • Analizy – dokładne, czytelne analizy danych zużyć lokali i węzłów. Analiza odczytów liczników w poszukiwaniu nietypowych wartości zużyć. Analiza porównawcza dla dwóch okresów
  • Wydruk dokumentów – wygenerowanie dokumentów dla rozliczenia zgodnie z predefiniowanym wzorem faktury lub własnych wzorów pism tworzonych indywidualnie
Galeria