Moduł Magazyn - Zakład Informatyki Stosowanej

magazyn

System ewidencjonujący gospodarkę materiałową, umożliwiający prowadzenie dowolnej liczby magazynów w możliwie dużej liczbie administracji (do 99 firm).

Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez program są:

  • ewidencja ilościowa i wartościowa stanów magazynowych,
  • wydruki podstawowych dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW,
  • wydruk faktury VAT na podstawie sporządzonego dokumentu WZ,
  • czynności związane z inwentaryzacją (przygotowanie arkuszy, wprowadzanie spisu, wyliczanie różnic itd.),
  • wykonywanie analiz popularności asortymentu

Przykładowe wydruki