Moduł Kredyty - Zakład Informatyki Stosowanej

kredyty

Moduł Kredyty służy obsłudze zadań związanych z procesem rozliczania zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową na cele budownictwa mieszkaniowego. Dotyczy to głównie kredytów objętych Ustawą z dnia 30 listopada 1995 roku „O pomocy państwa w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych…”, jak również kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celach realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Program realizuje między innymi takie funkcje jak:

 • pełna parametryzacja pozwalająca na dostosowanie systemu do indywidualnych sposobów rozliczeń stosowanych przez spółdzielnię,
 • rozliczanie zadłużenia wobec banku (kredyt, odsetki) i wobec budżetu (odsetki wykupione, waloryzacja, indeksacja),
 • rozliczenia wg procentu wartości mieszkania lub wg normatywu lub wg innych kryteriów czy stopy procentowej,
 • rozliczanie kont analitycznych wg rzeczywistych spłat mieszkańców albo wg naliczeń rat kredytu przez spółdzielnię,
 • rozliczenia z członkami, którzy mają odroczony (zawieszony) kredyt,
 • zawsze pełna zgodność z Bankiem i z przepisami. System sprawdzony w ponad 100 spółdzielniach na terenie kraju,
 • dowolna liczba kont – ustalana ze spółdzielnią w momencie instalacji systemu,
 • rozliczenia kwartalne, półroczne, roczne,
 • łatwa obsługa oraz wybieranie członka wg nazwiska albo indeksu,
 • duża parametryzacja wydruków,
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module Wkłady poprzez nadawanie indywidualnych uprawnień dostępu,
 • zawsze dostosowany do aktualnych przepisów !