Moduł ADA INFO - Zakład Informatyki Stosowanej

System informowania o aktualnym stanie firmy (mieszkańcy, budynki, zgłoszenia itd.), przeznaczony dla kierowników jednostek. Podstawową funkcją realizowaną przez program jest przedstawienie wyników i danych z podstawowych programów systemu ADA w sposób przyjazny użytkownikowi, ułatwiając podejmowanie decyzji ekonomicznych i technicznych.

Wybrane funkcjonalności programu:

  • Przegląd mieszkańców wraz z ich aktualnym saldem oraz liczbą spraw windykacyjnych,
  • podgląd aktualnych informacji o budynkach oraz lokalach (powierzchnie, finanse, liczniki itp.),
  • Przegląd zgłoszeń powiązanych z mieszkańcami oraz lokalami.