Moduł FK - Zakład Informatyki Stosowanej

Finansowo Księgowy

System finansowo - księgowy przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności. System umożliwia prowadzenie księgowości dla więcej niż jednej firmy (opcja wykorzystywana przy prowadzeniu wspólnot mieszkaniowych). System ten umożliwia automatyzację prac z zakresu księgowości i pozwala na uzyskiwanie na bieżąco pełnych informacji dotyczących działalności gospodarczych jednostki. System FK posiada wbudowaną obsługę e-deklaracji oraz w pełni wspiera generowanie plików JPK.

Funkcje systemu:

  • budowa i stała aktualizacja zakładowego planu kont;
  • wydruki planu kont, stanu kont(a), obrotów i sald , bilansu otwarcia;
  • wprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych na konta (dekretacja);
  • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT (tworzenie dokumentów sprzedażowych);
  • możliwość wystawiania faktur korygujących;
  • rozliczenie podatku VAT 7,7K,27,27K,PIT-8C,CIT-8;
  • wydruki deklaracji VAT, PIT, CIT;
  • tworzenie i wydruk przelewów;
  • wydruk rejestrów sprzedaży i zakupów;
  • prowadzenie dziennika, wydruk;
  • tworzenie słowników związanych z firmą oraz stała ich modyfikacja - słowniki firmy (firm), kontrahentów, zasobów, obiektów, kosztów, typów dokumentów, typów zasobów, obiektów;
  • duża elastyczność wydruków, duża funkcjonalność programu, łatwość obsługi;
  • automatyczne pobieranie z systemu Kasa raportu kasowego (wraz z dekretacją);
  • współpraca z modułem Czynsze - możliwość importu wystawionych faktur w systemie Czynsze do rejestru sprzedaży w FK;
Finansowo Księgowy
 • rozbudowane, w pełni definiowalne schematy księgowań;
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
 • wbudowany system e-deklaracji do wysyłki deklaracji VAT, PIT, CIT bezpośrednio z programu przy wykorzystaniu posiadanego podpisu elektronicznego;
 • możliwość eksportu danych do Excela;
 • obsługa faktur zaliczkowych i rozliczeniowych;
 • obsługa faktur wewnętrznych z odwrotnym obciążeniem VAT;
 • przydatna funkcja kopiowania dokumentów z poprzednich okresów;
 • możliwość przygotowywania wydruków definiowalnych na życzenie;
 • plany budżetowe i bilanse;
 • generowanie plików JPK.

Przykładowe wydruki