Moduł FK - Zakład Informatyki Stosowanej

Finansowo Księgowy

System finansowo – księgowy przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności. System umożliwia prowadzenie księgowości dla więcej niż jednej firmy (opcja wykorzystywana przy prowadzeniu wspólnot mieszkaniowych). System ten umożliwia automatyzację prac z zakresu księgowości i pozwala na uzyskiwanie na bieżąco pełnych informacji dotyczących działalności gospodarczych jednostki. System FK posiada wbudowaną obsługę e-deklaracji oraz w pełni wspiera generowanie plików JPK.

Funkcje systemu:

 • budowa i stała aktualizacja zakładowego planu kont;
 • wydruki planu kont, stanu kont(a), obrotów i sald , bilansu otwarcia;
 • wprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych na konta (dekretacja);
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT (tworzenie dokumentów sprzedażowych);
 • możliwość wystawiania faktur korygujących;
 • rozliczenie podatku VAT 7,7K,27,27K,PIT-8C,CIT-8;
 • wydruki deklaracji VAT, PIT, CIT;
 • tworzenie i wydruk przelewów;
 • wydruk rejestrów sprzedaży i zakupów;
 • prowadzenie dziennika, wydruk;
 • tworzenie słowników związanych z firmą oraz stała ich modyfikacja – słowniki firmy (firm), kontrahentów, zasobów, obiektów, kosztów, typów dokumentów, typów zasobów, obiektów;
 • duża elastyczność wydruków, duża funkcjonalność programu, łatwość obsługi;
 • automatyczne pobieranie z systemu Kasa raportu kasowego (wraz z dekretacją);
 • współpraca z modułem Czynsze – możliwość importu wystawionych faktur w systemie Czynsze do rejestru sprzedaży w FK;
 • Finansowo Księgowy

 • rozbudowane, w pełni definiowalne schematy księgowań;
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
 • wbudowany system e-deklaracji do wysyłki deklaracji VAT, PIT, CIT bezpośrednio z programu przy wykorzystaniu posiadanego podpisu elektronicznego;
 • możliwość eksportu danych do Excela;
 • obsługa faktur zaliczkowych i rozliczeniowych;
 • obsługa faktur wewnętrznych z odwrotnym obciążeniem VAT;
 • przydatna funkcja kopiowania dokumentów z poprzednich okresów;
 • możliwość przygotowywania wydruków definiowalnych na życzenie;
 • plany budżetowe i bilanse;
 • generowanie plików JPK.

Przykładowe wydruki