Moduł DCM - Zakład Informatyki Stosowanej

dcm

Moduł DCM jest systemem zapewniającym pełną ewidencję kandydatów, oczekujących oraz członków spółdzielni mieszkaniowych. Pakiet odpowiedzialny za dział członkowsko mieszkaniowy jest tym w którym aktualizuje się informację o kandydatach i członkach spółdzielni. Program przyporządkowuje członkom ich zasoby mieszkaniowe ( Baza połączona z innymi modułami oprogramowania ADA) oraz gromadzi pełną historię zmian w odniesieniu do osób i zasobów spółdzielni. Dzięki wymianie danych pomiędzy poszczególnymi modułami członkowie stają się kontrahentami i są analizowani na różnych płaszczyznach w pozostałych systemach. Moduł pozwala także na wprowadzanie zmian dotyczących wykupu, sprzedaży lub tytułu prawnego do lokalu.

Najważniejsze funkcje programu DCM:
  • Wprowadzanie zmian tytułu prawnego do lokalu,
  • Przegląd, dodawanie oraz edycja kontrahentów, członków , kandydatów, przydziałów,
  • Dodawanie informacji o wykupie mieszkania czy sprzedaży lokalu,
  • Generowanie definiowanych zestawień członków, kandydatów oraz przydziałów. Dzięki możliwości filtrowania zasobów, dat czy też aktywności mamy pełny zakres generowania wydruku który nas interesuje.
  • Tworzenie kart do głosowania, list do podpisów,
  • Analizy migracji członków lub wykupionych powierzchni które dają pogląd na aktualny stan lub zmiany na przestrzeni miesięcy czy też lat.
  • Wydruk niezasiedlonych lokali na dany dzień,
dcm

Wydruki dostępne w DCM takie jak listy obecności, karty do głosowań usprawniają prace w spółdzielni oraz eliminują czas spędzony nad samodzielnym tworzeniem takich pism w oprogramowaniu biurowym. Możliwość eksportu takiej listy do arkusza kalkulacyjnego daje nam swobodę do dodatkowej edycji.Przykładowe wydruki