Moduł Czynsze - Zakład Informatyki Stosowanej

System zapewniający obsługę naliczeń i wpłat za lokale mieszkalne. Dzięki elastycznej konstrukcji możliwe jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby składników czynszu i określenie dla nich metod naliczania.

czynsze Charakterystyka modułu (programu) Czynsze:
 • Pełna ewidencja należności i wpłat za zajmowany lokal;
 • Analizy finansowe;
 • Naliczanie odsetek z uwzględnieniem indywidualnych przypadków (rozłożenie zaległości na raty, zaniechanie poboru odsetek);
 • Współpraca z księgą meldunkową - usprawniona ewidencja o zameldowaniach i wymeldowaniach czasowych;
 • Automatyczne rozliczanie składników płatnych z dołu i góry;
 • Zastosowanie kart opłat o zmienionej strukturze pozwala na obsługę zmiany kilku lokatorów w jednym lokalu w tym samym miesiącu;
 • Możliwość rozliczania do 1000 wspólnot;
 • Ewidencja i analityka dodatków mieszkaniowych;
 • Zaawansowany system windykacji;
 • Ewidencja spraw sądowych;
 • System wystawia faktury VAT oraz korygujące, także w oparciu o przesłane informacje z systemu Media;
 • Automatyczne przesyłanie danych do systemu FK i Koszty;
 • Automatyczne pobieranie wpłat z sytemu Kasa;
 • Współpraca z systemem Media pozwala na rozliczanie wody, gazu i CO lokali wyposażonych w indywidualne liczniki;

Przykładowe wydrukiczynsze2

W programie ADA-Czynsze możemy wykonywać następujące operacje miesięczne:

 • Naliczenie czynszu,
 • Wprowadzenie wpłat,
 • Wykonywanie korekt czynszu,
 • Rozliczanie dodatków mieszkaniowych,
 • Obliczanie zaległości i odsetek od zaległości,
 • Wydruk faktur (czy rachunków) za czynsz,
 • Przygotowanie zmian czynszu i innych zmian danych,
 • Wykonywanie własnych pism indywidualnych do każdego lokatora,
 • Wykonanie operacji kończącej – zamknięcia miesiąca (w grudniu również zamknięcia roku).